Jeszcze w styczniu ma zostać ogłoszony termin naboru wniosków w ramach działania PROW ?Współpraca?. Nawet 325 tys. złotych będzie mogła otrzymać grupa minimum 5 rolników, którzy będą sprzedawać produkty ze swojego gospodarstwa.

Znowelizowane właśnie rozporządzenie wprowadza taką możliwość.  Środki te będą wypłacane w formie ryczałtu i mogą zostać przeznaczone na:

  • zakup lub instalację wyposażenia
  • zakup usług związanych z transportem produktów objętych załącznikiem I do Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z realizacją operacji
  • odpłatne korzystanie z maszyn, urządzeń, środków transportu, wyposażenia i nieruchomości w związku z realizacją operacji
  • zakup środków produkcji
  • koszty bieżące.

Rolnicy muszą spełnić pewne wymagania

Aby otrzymać dofinansowane grupa rolników będzie musiała podpisać między sobą umowę regulująca zasady współpracy, rozdziału środków i wskazać lidera, który będzie odpowiedzialny za złożenie wniosku i jego rozliczenie w ARiMR.

Co ważne rolnicy, którzy będą chcieli skorzystać z tych środków muszą spełniać wymagania określone w przepisach w sprawie prowadzenia działalności:

  • w ramach dostaw bezpośrednich
  • przy produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego przeznaczonych do sprzedaży bezpośredniej
  • w ramach rolniczego handlu detalicznego
  • w ramach działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej
  • wykonują działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 i 1495 oraz z 2020 r. poz. 424 i 1086), w zakresie co najmniej jednego z rodzajów działalności określonych w dziale 10 i 11 Polskiej Klasyfikacji Działalności (przetwórstwo rolno-spożywcze).

Sprzedawcą może pozostać rolnik, członek tej grupy

Grupa musi składać się z minimum 5 rolników. Każdy z nich może produkować i sprzedawać coś innego, np. jajka, warzywa, sery twarogowe, miód, wyroby wędliniarskie. W ramach otrzymanych środków rolnicy mogą założyć i sfinansować stronę internetową do sprzedaży swoich produktów, zakupić samochód chłodnię do ich transportu i sprzedaży bezpośredniej na targowiskach, zakupić elementy wyposażenia służące do przechowywania, przetwarzania czy pakowania produktów, sfinansować reklamę i promocję tych produktów, sfinansować koszty funkcjonowania grupy. Co ważne, niekoniecznie grupa musi być sprzedawcą tych produktów. Sprzedawcą może pozostać rolnik, członek tej grupy.

Źródło: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *